Uit enquête pensioenpresentatie blijkt laag pensioenbesef

Uit enquête pensioenpresentatie blijkt laag pensioenbesef

Donderdag 18 december 2014

‘Prikkel werknemer om zelf aan het stuur te staan’

Ondanks de enorme hoeveelheid werkzaamheden voor het aanpassen van alle pensioenregelingen aan de wetgeving per 1-1-2015, heb ik in de maand november en december meer dan tien personeelspresentaties gegeven. Deze gaan over wijzigingen voor de werknemers in het pensioen en moeten ook prikkelen om ZELF “aan het stuur” te gaan staan. De “pensioentanker” moet tijdig op koers gelegd worden.

Langer wachten zorgt voor veel leed. Zo kwam in oktober tijdens de pensioendriedaagse een bezoeker huilend binnen met haar “schoenendoos” vol pensioenpapieren, om gebruik te maken van het aanbod van een gratis adviesgesprek. Haar voorgevoel klopte helaas en het werd een slecht nieuwsgesprek en dat is niet het leukste van het vak. De personeelspresentatie is een vorm van communicatie die uiteraard erg algemeen is, maar toch bijdraagt aan een hoger pensioenbesef.

Met de eigen verantwoordelijkheid en het pensioenbesef is het nog niet best gesteld. Dit blijkt onder andere uit een kleine enquête die ik aan het begin van de presentatie doe. Deze enquête neem ik af door de vragen te laten beantwoorden met de mobiele telefoon. Met de resultaten is er direct inzicht in het pensioenbesef van de doelgroep die aanwezig is. In algemene zin blijkt dat het merendeel van de medewerkers een te positief beeld heeft van hun eigen financiële situatie bij ziekte, overlijden en pensioen.

Tijdens de presentatie komt niet alleen het collectief pensioen dat geregeld is door de werkgever aan bod, maar wordt ook inkijk gegeven in de manier waarop de privésituatie aansluit op het werkgeversdeel. Tevens is het een prikkel om goed na te denken over hoe je rendement wil maken. Een goed inzicht in risico’s en rendement zorgt er voor dat iedereen een eigen keuze kan maken. Vóór de presentatie is beleggen vooral eng, maar daarna is duidelijk dat het wellicht toch een alternatief is. Kiezen voor garanties of spaarrekeningen is prima, maar dan accepteer je waarschijnlijk een lager pensioen of je bent bereid veel meer in te leggen.

Aan het einde van de presentatie is het mooiste compliment voor mij, dat meerdere werknemers direct aan de gang willen om zelf inzicht te krijgen, profiel en fondskeuzes willen veranderen of een bezoek gaan brengen aan www.mijnpensioenoverzicht.nl.