Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Samenwerking met accountants en advocaten

VMD Koster zoekt actief samenwerking met accountants, administratiekantoren en advocaten op. Door een goede samenwerking kunnen u en wij de cliënt zo goed mogelijk van dienst zijn.

Samenwerking met accountants

Als financieel specialist moet de accountant volledig op de hoogte zijn van de risico’s op pensioendatum, bij overlijden en ziekte. Daarnaast is ook het budgettaire aspect belangrijk. Alle voorzieningen moeten in balans zijn met de financiële huishouding. Om dit te bewerkstelligen moet er tussen de diverse partijen de verschillende belangen worden afgewogen.

Vergunning voor pensioenadvies

Daarnaast vragen veel accountants zich af tot hoe ver ze mogen adviseren op het gebied van pensioen. Moeten zij nu zelf de WFT-vergunning pensioen aanvragen en behalen of moeten ze een externe specialist voor inhuren. Als de keuze een externe specialist is, dan bent u bij VMD Koster aan het goede adres.

Voorbeeld pensioenopdracht voor accountants en administratiekantoren

 • Is er sprake van een verplichte CAO of BPF (bedrijfstakpensioenfonds)?
 • Hulp bij verlenging van een pensioencontract.
 • Hoe kan een bedrijf goede voorzieningen treffen voor de medewerkers die betaalbaar zijn en blijven?
 • Welke risico's loopt een werkgever met de getroffen pensioenvoorziening voor de medewerkers?
 • Hoe om te gaan met medewerkers die niet deel willen nemen aan de pensioenregeling?
 • Berekent de verzekeraar wel de goede premies?
 • Welke verschillen zitten er in de uitvoeringsovereenkomst tussen verzekeraar en werkgever en de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer en wat zijn de consequenties?

Samenwerking met advocaten

Advocaten worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die geconstateerd hebben dat er iets mis is met hun pensioenregeling. Pensioenregelingen worden complexer. Daarnaast zijn er vaak veel partijen bij betrokken (werkgever, werknemer, partner van de werknemer, verzekeraar, adviseur, ondernemingsraad, bedrijfstakpensioenfonds).

Gevolgen pensioen bij een echtscheiding

Bij vrijwel elke echtscheiding heeft een advocaat of mediator ook te maken met het verevenen van pensioen, conversie van pensioen, verdelen van lijfrentes en gouden handdruk. VMD Koster levert specialistische kennis op dit gebied.

Voorbeeld opdrachten voor advocaten

 • Hulp bij conflicten tussen werkgever en werknemer.
 • Berekenen van pensioenschade bij ontslag.
 • Pensioenverevening bij echtscheiding, ook voor DGA's.
 • Bereken van marktwaarden van pensioen- en lijfrenteaanspraken.
 • Begeleiden van eventuele conversie van pensioen bij echtscheiding.
 • In kaart brengen en onderbouwen van pensioenaspecten (fiscaal, juridisch, actuarieel) bij conflicten tussen werkgever en werknemer, verzekeraar of adviseur. 

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers
Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten