Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Datalekken: wat zijn de regels?

Datalekken vormen een groot risico voor ieder bedrijf. Bij een datalek vallen persoonsgegevens in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De oorzaak is meestal een beveiligingsprobleem of onzorgvuldig handelen van medewerkers.

Wat houdt de meldplicht datalekken in?

De meldplicht datalekken is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Met deze meldplicht wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Dit moet ook een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Voldoet uw bedrijf niet aan de eisen van de wet? Dat kan tot hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens en vervelende aansprakelijkheidsclaims leiden.

Handboek meldplicht datalekken aanvragen

De verzekeringsadviseurs van VMD Koster verzekeringsgroep hebben een handboek samengesteld. Daarin zijn voor u en uw collega's de regels overzichtelijk en duidelijk verwoord. Zo weet iedere medewerker wat onder een datalek valt en hoe gereageerd moet worden. Vraag het handboek gratis en vrijblijvend aan via het formulier op deze pagina.

Handboek meldplicht datalekken direct aanvragen

Protocol datalekken

De meldplicht vraagt om een protocol waarin staat wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft in het meldingsproces. Wie beoordeelt de aard van een datalek en de impact ervan? Is dat ook degene die uiteindelijk beslist om wel of niet tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens over te gaan? En waar wordt dit geregistreerd? Natuurlijk hebben wij binnen onze organisatie ook een protocol opgesteld. Het protocol datalekken stellen wij ook voor onze relaties beschikbaar.

Strengere wetgeving datalekken vanaf 2018

Vanaf 2018 geldt er nog meer één privacywet in de hele Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2018 moet ook uw organisatie dus voldoen aan de eisen die de AVG stelt. De AVG heeft consequenties voor de wijze waarop u als organisatie om moet gaan met persoonsgegevens en hoe u deze mag delen met andere organisaties.

Datalekken in het nieuws

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten
Hans Raaphorst

Hans Raaphorst

risicomanager

0172 611 116

Maatwerk is onze business.
Alle specialisten
Hans van der Pauw

Hans van der Pauw

risicomanager

0172 611 116

Elke onderneming is uniek, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten
Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten