Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Cyberbeveiliging tegen cybercrime en datalekken

Cyberbeveiliging hoort bij ieder bedrijf hoog op de agenda te staan. Wij geven u op deze pagina alvast een paar tips voor een betere cybersecurity. Met de partners waar wij mee samenwerken kunnen wij u ook op dit onderdeel ondersteunen. Maak een vrijblijvende afspraak met een risicomanager van VMD KOSTER om dit onderwerp te bespreken.

Afspraak maken over cyber en data

Tips cyberbeveiliging

  • Zorg dat uw software, en dan met name uw anti-virussyteem, altijd up-to-date is. Voer software-updates daarom direct uit. Zo voorkomt u dat uw website, server of computers in handen vallen van hackers die met automatische tools het internet afspeuren naar beveiligingslekken.
  • Bespreek de risico’s en mogelijkheden voor cyberbeveiliging met uw medewerkers. Bijvoorbeeld over het gebruik van wachtwoorden. Deze moeten niet makkelijk te raden zijn en regelmatig gewisseld worden. Cybercriminelen gebruiken scripts die automatisch ontelbare wachtwoorden uitproberen. Hoe onlogischer het wachtwoord, hoe moeilijker te raden.
  • Maak elke (werk)dag een back-up en bewaar deze buiten het netwerk. Test ook regelmatig of de back-up werkt.
  • Open geen mailtjes van afzenders die onbekend zijn. Het openen van een mailtje kan al problemen opleveren. Open zeker ook geen bijlagen bij mailtjes van onbekenden.

Tips beveiliging datalekken

  • Informeer uw medewerkers over de risico’s en regels. Bijvoorbeeld met het handboek meldplicht datalekken.
  • Maak duidelijke afspraken over hoe medewerkers met (privacygevoelige) data om moeten gaan. Worden papieren met klantgegevens bijvoorbeeld altijd versnipperd? En wordt er op gelet dat Word- en Excel-bestanden met gegevens van klanten niet onbeveiligd worden gedeeld met derden.
  • Stel een protocol op zodat vastligt wie wat moet doen als er iets fout gaat. Zo verkleint u de kans dat de schade oploopt.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten
Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten
Hans van der Pauw

Hans van der Pauw

risicomanager

0172 611 116

Elke onderneming is uniek, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten
Hans Raaphorst

Hans Raaphorst

risicomanager

0172 611 116

Maatwerk is onze business.
Alle specialisten