Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Controleren beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2017

woensdag 14 december 2016

Controleren beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2017

Eind november heeft de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2017 verstuurd naar werkgevers. Op deze beschikking vindt u de premiepercentages die zijn berekend voor uw bedrijf voor WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. De hoogte van de premies is afhankelijk van de loonsom en mede gebaseerd op het aantal (oud-)werknemers die in de ZW (ziektewet) of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) zijn terecht gekomen.

Wanneer is het verstandig de beschikking WHK te controleren?

Bij werkgevers met een loonsom hoger dan € 322.000 worden de premies berekend aan de hand van de WGA- en ZW-uitkeringen van werknemers die op de eerste dag van ziekte een dienstverband bij uw bedrijf hadden. De berekening van de Belastingdienst is echter niet altijd op de juiste informatie gebaseerd.

Wat kan gecontroleerd worden?

Nadat u de beschikking heeft ontvangen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Zaken die mogelijk niet kloppen zijn de sectorindeling, de premieloonsommen en of de uitkeringslaten juist zijn vastgesteld. De adviseurs van VMD KOSTER kunnen u helpen met de controle, bel 0172 611 116 om dit te bespreken.

Waarom hoeven kleine werkgevers de controle niet te doen?

De premies voor kleine werkgevers (loonsom niet hoger dan € 322.000) worden sectoraal bepaald en zijn niet gebaseerd op de uitstroom per individuele werkgever.

Bent u WGA-eigenrisicodrager?

Als u WGA-eigenrisicodrager bent, dan betaalt u geen premie aan het UWV. Daarom staat in de beschikking een premiepercentage vermeld van 0.