Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Veel bedrijven onbekend met wet verbetering poortwachter

maandag 5 december 2016

Bijna de helft van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid binnen hun bedrijf weet niet goed wat in de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd. Dat blijkt uit ons onderzoek naar de kennis over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen. Ook blijkt dat twee op de drie respondenten de kosten voor een zieke werknemer te laag inschat.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek is in beeld gebracht of bedrijven bekend zijn met de regels en verantwoordelijkheden als het gaat om zieke werknemers. Er zijn nogal wat opvallende uitkomsten! Later deze maand verschijnt het volledige onderzoeksrapport. Daarin worden alle resultaten van de enquête besproken en staan aanbevelingen voor bedrijven. Wilt u er zeker van zijn dat u het rapport ook ontvangt? Vraag het alvast aan via

Wat is de wet verbetering poortwachter?

In deze wet staan de loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor werkgevers. De wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. U bent samen met de zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie.

En hoeveel kost een zieke werknemer per dag?

Een langdurig zieke werknemer kost meer dan werkgevers verwachten. Twee op de drie werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer te laag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld € 230,- per dag.

Donatie aan Ronald McDonals Huis Leiden door VMD KOSTER

Voor ieder ingevuld formulier doet VMD KOSTER een donatie aan het Ronald McDonald Huis in Leiden. Het totale bedrag wordt binnenkort bekend gemaakt.

Advies over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen

Heeft u vragen over ziekteverzuim, arbodienstverlening of de WIA en WGA? Neem contact op met de adviseurs van VMD KOSTER. Stuur een mail naar info@vmdkoster.nl of bel 0172 611 166.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten