Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Afschaffing pensioen in eigen beheer voor DGA uitgesteld

dinsdag 15 november 2016

Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel ingediend over het afschaffen van het pensioen in eigen beheer (PEB). Veel DGA's zijn al gestopt met de opbouw van hun PEB. De rest kreeg nog de tijd tot 1 januari 2017. Deze termijn was echter te kort. De deadline ligt nu op 1 april 2017. Het is namelijk essentieel dat de DGA en zijn of haar partner van degelijk advies worden voorzien.

Mogelijkheden pensioen DGA na stopzetten PEB

Uitstel betekent geen afstal. Bent u DGA en bouwt u pensioen op in eigen beheer? Dan kunt u gebruik maken van een overgangsregeling voor het al opgebouwde pensioen. U beslist zelf wat u gaat doen. Die beslissing moet u uiterlijk in 2019 nemen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het pensioen afkopen
  2. Het pensioen omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV
  3. Het pensioen premievrij maken

Afstempelen

Kiest u voor optie 1 of 2? Dan mag u uw pensioen eerst verminderen. Dat noemen we afstempelen. Dat betekent dat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting. Hiermee kunt u de opgebouwde pensioenaanspraken vaak voor meer dan de helft verminderen.

Optie 1: Het pensioen afkopen

Als u uw pensioen afkoopt, moet u over de fiscale waarde inkomstenbelasting betalen. Maar u hoeft niet de volledige waarde aan te geven in box 1. Afhankelijk van het moment van afkoop geldt een belastingkorting. De korting geldt alleen voor het pensioen dat eind 2015 in eigen beheer werd gehouden. Over de aangroei in 2016 moet u wel volledig belasting betalen.

Afkoop in het jaar    Belastingkorting   Belaste waarde  
2017 34,5% 65,5%
2018 25,0% 75,0%
2019 19,5% 80,5%
2020 en verder 0,0% 100,0%

Optie 2: Omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV

Kunt of wilt u uw PEB niet afkopen? Dan is er de mogelijkheid om het pensioen fiscaal geruisloos om te zetten in een oudedagsvoorziening bij de BV. De BV moet de oudedagsverplichting gebruiken voor de aankoop van een lijfrente bij een bank of verzekeraar. Een uitkering in termijnen aan u is ook mogelijk. Die uitkering mag niet eerder ingaan dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd. En ook niet later dan twee maanden na het bereiken van deze leeftijd. De duur van de uitkering is ten minste twintig jaar.

Optie 3: Het pensioen premievrij maken

DGA's moeten hun PEB dus vóór 1 april 2017 premievrij maken. Het kan zijn dat u uw PEB daarna niet meteen afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening bij de BV. Het PEB blijft dan in stand, maar groeit niet verder. U en de BV blijven dan wel zitten met de knelpunten. Ook moet de BV de reserve jaarlijks actuarieel oprenten. Mogelijk moet de BV ook rekening houden met een indexatie van de opgebouwde premievrije aanspraken.

De keuze is niet eenvoudig

De keuze tussen afkopen, omzetten of niets doen is niet eenvoudig. Wat is nu het handigst? Duidelijk is dat we niet alleen moeten kijken naar de fiscale en financiële gevolgen. Ook uw financiële situatie speelt mee. En die van uw BV. Daar komt nog bij dat uw partner moet instemmen met zijn keuze. Uw partner heeft bij scheiding namelijk recht op een deel van het partner- en ouderdomspensioen. Bij afkoop of omzetting verdwijnen deze rechten.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten