Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ontslagkosten langdurig zieke werknemers gaan omlaag

dinsdag 15 november 2016

De kosten bij ontslag voor een langdurig zieke medewerker gaan omlaag. Tenminste als het wetsvoorstel dat is ingediend door de minister van Sociale Zaken wordt aangenomen. Langdurig zieke werknemers houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Financiële verplichtingen werkgever bij ontslag

Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden in het voorjaar dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) op bepaalde onderdelen aangepast moest worden. Met de compensatie voor werkgevers uit het Awf wordt tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers. Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Meer ruimte om af te wijken van transitievergoeding

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Eerder dit jaar kregen de sociale partners al de mogelijkheid per cao af te wijken van de ketenbepaling bij seizoenswerk.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten