Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

AOW-leeftijd in 2022 verder omhoog

dinsdag 1 november 2016

Het was al bekend dat de AOW-leeftijd stapsgewijs stijgt naar 67 jaar in 2021. Nu is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2022 67 jaar en drie maanden is. De stijging is het gevolg van de nieuwste ramingen van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn.

Weergave stijging AOW-leeftijd door de NOS

Drie op de vijf Nederlanders schat AOW-leeftijd te laag in

Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat 69% van de Nederlanders verwacht eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Veel mensen zijn zich er nog niet bewust van dat de AOW-leeftijd stijgt naarmate we ouder worden.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marco van Bostelen

Marco van Bostelen

pensioenadviseur

0172 611 116

Het is de kunst er op het juiste moment voor je klant te zijn.
Alle specialisten