Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Zelfstandigen lopen veel risico bij arbeidsongeschiktheid

dinsdag 1 november 2016

  • Steeds minder mensen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
  • Een kwart van de zelfstandigen heeft onvoldoende mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden. 
  • Van alle circa 1,1 miljoen zelfstandigen (zzp'ers, zelfstandigen met personeel en directeuren-grootaandeelhouders) heeft een kwart een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Onderzoek Centraal Planbureau 

Bovenstaande conclusies komen uit het rapport 'Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid', gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB) op 31 oktober 2016. Zelfstandig ondernemers blijken vaak niet bereid om een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) af te sluiten. Zij hebben het idee dat dit altijd te duur is. De adviseurs van VMD KOSTER bewijzen u graag het tegendeel.

Moet er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen?

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een oplossing zijn, maar daar zitten volgens het CPB  voor- en nadelen aan. De beslissing of er een verplichte verzekering moet komen, ligt uiteindelijk bij de politiek.

Wat zijn de voor- en nadelen van een verplichte AOV?

Een voordeel is volgens het CPB dat de verplichte verzekering kan leiden tot minder ongelijke concurrentie tussen zelfstandigen en (verplicht verzekerde) werknemers. Daarnaast leidt een verplichte verzekering tot schaalvoordelen en meer solidariteit, doordat ook zelfstandigen met slechte risico’s zich kunnen verzekeren. Verder voorkomt het dat zelfstandigen een beroep doen op de bijstand. Er zijn echter ook nadelen. Er is minder keuzevrijheid. En er komen hogere kosten voor de zelfstandige. Bovendien kan er ongelijkere concurrentie met buitenlandse zelfstandigen ontstaan.