Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wat moet ik doen als dader autoschade niet bekend is?

Wat moet ik doen bij autoschade als de dader niet bekend is?

Wanneer u niet weet wie de schade heeft veroorzaakt kunt u de dader er ook niet op aanspreken. En dus geen geld krijgen van zijn verzekeraar. U zult de schade dus op eigen kosten moeten laten repareren. Of wanneer uw volledig verzekerd bent, kost het u schadevrije jaren.

Toch kan er hoop zijn op een vergoeding. Daarvoor bestaat het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit is een vangnet voor schades in het verkeer waarbij de benadeelde niet bij een verzekeraar kan aankloppen. Als de dader onbekend is dus. Maar ook als de dader geen autoverzekering en geen geld heeft.

Schade zonder dader: meer informatie

Is uw autoverzekreing bij VMD KOSTER ondergebracht? Dan begeleiden onze adviseurs u bij het verhalen van de schade op het Waarborgfonds. Neem daarvoor contact op met onze schadeafdeling.

Online uw schade melden