Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Fiscale en sociale cijfers 2014

vrijdag 3 januari 2014

Zoals ieder jaar informeren wij u over de aangepaste fiscale en sociale cijfers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. Per 1 januari 2014 zijn de volgende bedragen van toepassing:

AOW-franchise

AOW-franchise ‘Witteveen’:

€ 13.449,--

De AOW-franchise wordt berekend door 10/7 maal de som van de zelfstandige AOW-uitkering voor een gehuwde persoon te nemen.


Uitkeringen AOW

Gehuwd:

€ 9.414,24

Ongehuwd:

€ 13.732,92

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief tegemoetkoming van € 307,08 (2014).


Uitkeringen ANW

Alleenstaande ouder:

€ 18.155,52

Nabestaandenuitkering :

€ 14.533,20

Uitkering wees tot 10 jaar :

€ 4.650,60

Uitkering wees 10 tot 16 jaar :

€ 6.975,96

Uitkering wees 16 tot 21 / 27 jaar :

€ 9.301,32

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief tegemoetkoming van € 198,-- (2014).


Maximum WIA uitkerings- en premieloon

Maximum dagloon per jaar :

€ 51.417,--

Maximum premieloon per jaar :

€ 51.414,--


Minimumloon

Per jaar :

€ 19.253,38 *

* Dit is het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2014 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Bron: KOSTER verzekeringen, 3 januari 2014