Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De kosten van een zieke werknemer

woensdag 15 januari 2014

De kosten van een zieke werknemer De werkloosheid in Nederland blijft oplopen en in de Tweede Kamer vraagt menig kamerlid zich af hoe dat mogelijk is. Eén van de verklaringen is dat werkgevers huiverig zijn om werknemers aan te nemen vanwege de kosten bij ziekte. Nu zijn die ook niet misselijk.

Loondoorbetaling bij ziekte
Een werkgever betaalt maximaal 104 weken lang het loon door bij ziekte. Volgt daarna een WGA-uitkering? Dan komt die ook nog eens 10 jaar voor rekening van de werkgever. Vanaf 2014 is de werkgever ook nog financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet- en WGA-instroom van flex-werknemers.

Als werkgever bedenk je je dus wel twee keer voordat je een vacature uitzet. De minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt daarom regelmatig gevraagd of het niet wat minder kan. Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2014 was het weer zover. De minister werd gevraagd of de duur van de verplichte loondoorbetalingsperiode niet kon worden teruggebracht van 104 weken naar 52 weken.

Privatisering zorgt voor minder ziekteverzuim
De minister heeft er een andere kijk op: meer is minder. Vroeger was er geen loondoorbetaling maar Ziektewet. De kosten van de Ziektewet stegen echter dusdanig dat in 1996 besloten werd tot privatisering. En daarmee de verplichte loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever.

Eerst was deze periode 52 weken en sinds 2004 zelfs 104 weken. Dankzij deze wijzigingen is het ziekteverzuim in Nederland drastisch gedaald. Volgens Sociale Zaken wordt dankzij de verlengde loondoorbetaling structureel 800 miljoen euro bespaard en stromen maar liefst 13.000 mensen minder de WIA in. Ieder jaar weer! Door meer kosten bij de werkgever neer te leggen zijn diezelfde kosten afgenomen.

Bron: Reaal, 23 december 2013