Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ziekteverzuim stabiliseert in 2013

donderdag 23 januari 2014

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedraagt 3.8%. Dat is lager dan in 2012 (4.1%), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. De gemiddelde verzuimduur was 24 dagen in vergelijking met 23 dagen in 2012. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

In de afgelopen jaren daalde het gemiddelde ziekteverzuim van 4.3% in 2010 tot 3.8% in de eerste helft van 2013. Deze daling heeft zich in de tweede helft van 2013 niet doorgezet. ArboNed zegt daarover: “Het is nog te vroeg om te spreken van een kentering in de verzuimdaling. Weliswaar horen we de laatste tijd positievere berichten over de economie, maar werknemers hebben nog weinig vertrouwen in de arbeidsmarkt en dat houdt het verzuim geforceerd laag. Als werknemers het weer voor het kiezen hebben op de arbeidsmarkt, zal het verzuim stabiliseren of zelfs weer gaan stijgen.”

Verzuimoorzaken
In 2013 duurde 93% van alle verzuimgevallen 1 tot 7 dagen; slechts 7% van alle verzuim is dus langdurig. Van dat langdurig verzuim was 35% het gevolg van spier- en gewrichtsklachten, net als vorig jaar. Psychisch verzuim daarentegen, nam verder toe van 29% in 2012, naar 35% in 2013.

Psychisch verzuim
Ruim driekwart van het psychisch verzuim heeft te maken met stress, zowel werkgerelateerd als persoonlijk. ArboNed: “Werknemers maken zich zorgen over hun persoonlijke situatie en hebben minder geld te besteden. Daar komt bij dat vooral mensen met psychische klachten vaak niet de hulp zoeken die ze nodig hebben, omdat ze de behandeling niet kunnen betalen.” Het (mee)financieren van behandelingen door de werkgever biedt mogelijk een oplossing: “Een verzuimdag kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Als je weet dat psychisch verzuim in 2013 gemiddeld 180 dagen duurde, dan is niets doen geen optie.”

Aandacht vanuit Den Haag
Waar het gaat om werkgerelateerde oorzaken heeft psychisch verzuim vooral te maken met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), en dit is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat zich dan ook sterker inspannen om PSA te reduceren. In 2014 trekt hij hiervoor circa 1 miljoen euro uit.

Meer rust nodig
Van de werknemers gaf 44% bij preventief medische onderzoeken in 2013 aan regelmatig een half uur per dag bewust te ontspannen, tegenover 42% in 2010. Ook het aantal mensen dat tijdens het werk regelmatig een rustmoment neemt, nam toe van 13% in 2010 naar 15% in 2013. Daar staat tegenover dat slechts 20% van de werknemers 1 keer per week sport, 25% 2 keer per week en 30% van de ondervraagden sport niet wekelijks. Verder was in 2013 het aantal werknemers dat stopte met roken lager dan in 2010.

Bron: Arboned, 22 januari 2014