Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

donderdag 30 januari 2014

Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2014 Iedereen in Nederland die loon, pensioen of een uitkering ontvangt, betaalt of zelf de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), of de werkgever betaalt de zogenoemde werkgeversheffing Zvw.

Mensen met andere inkomsten, zoals alimentatie of inkomen als gastouder, of wanneer iemand winst uit een eigen bedrijf heeft, betalen de bijdrage Zvw altijd zelf aan de Belastingdienst. Zij ontvangen daarvoor een aanslag waarop staat hoeveel men moet betalen.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is een percentage van het bijdrage-inkomen. Er is een maximumbijdrage-inkomen. Over het inkomen boven dit bedrag hoeft men geen bijdrage Zvw te betalen. 

Percentages Zvw 2014

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 7,5% (was 7,75% in 2013).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die de werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op het loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,4% (was 5,65% in 2013).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die via een aanslag Zvw wordt betaald, geldt het lage percentage van 5,4% (was 5,65% in 2013).

Maximumbijdrage-inkomen

Het maximumbijdrage-inkomen in 2014 is EUR 51.414,-- (was EUR 50.853,-- in 2013).

Bron: Belastingdienst, 30 januari 2014