Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wijziging bijzonder partnerpensioen bij scheiding

maandag 17 februari 2014

Het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014 dat door Staatssecretaris Klijnsma aan het partlement is aangeboden bevat een uitbreiding van artikel 57 PW. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om in de pensioenregeling te bepalen dat het bijzonder partnerpensioen van de ex-partner, bij zijn overlijden, onderdeel uit gaat maken van de pensioenaanspraak van de (gewezen) deelnemer. Hiermee wordt het mogelijk om de eventuele nieuwe partner van de (gewezen) deelnemer een volwaardiger partnerpensioen toe te kennen.

Op dit moment valt het bijzonder partnerpensioen bij overlijden van de ex-partner vrij aan de pensioenuitvoerder. Het betreft nadrukkelijk een mogelijkheid. Het is niet verplicht om deze mogelijkheid in de pensioenregeling op te nemen. De toelichting bij deze uitbreiding is erg beperkt. In de parlementaire behandeling komt hopelijk meer relevante informatie naar voren.

Bron: Zwitserleven, 12 februari 2014