Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Brandveiligheid studentenhuizen ondermaats

dinsdag 25 februari 2014

Uit het rapport Brandveiligheid studentenhuisvesting 2013 blijkt dat studenten zich onvoldoende bewust zijn van de brandveiligheidssituatie in hun woning en dat rookmelders vaak ontbreken. Ook maakte de elektrische installatie bij 25% van de bezochte studentenhuizen een ondeugdelijke indruk. Van de 91 onderzochte locaties voldoen slechts 9 (10%) aan alle eisen met betrekking tot branddoorslag, blustoestellen, rookmelders en vluchtroutes.

Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, vindt de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk: “Hoewel studenten en eigenaren van studentenhuisvesting in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een brandveilige woonomgeving, is het van belang dat gemeenten daar ook voldoende aandacht voor hebben. Zij dienen onder andere toezicht te houden op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften en als het nodig is handhavend op te treden.”

Bron: Findinet, 18 februari 2014