Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer mogelijkheden pensioensparen hoge inkomens

maandag 3 maart 2014

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer mogelijkheden voor mensen met een inkomen boven een ton om vrijwillig voor het pensioen te sparen. Dat blijkt uit het debat over de beperking van de jaarlijkse pensioenopbouw.

Het kabinet wil de pensioenopbouw vanaf volgend jaar fors beperken. Jaarlijks kan nog maar 1,875 (in plaats van 2,25) procent van het inkomen opzij worden gelegd voor de oudedagsvoorziening. Die ingreep moet bijna 3 miljard opleveren, de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord.

Over inkomens boven een ton kan straks helemaal geen pensioen meer worden opgebouwd. Wel komt er voor de hogere inkomensgroepen een vrijwillige bijspaarregeling. Die is om technische redenen zo vormgegeven dat pensioenfondsen haar niet mogen uitvoeren. Wie een vrijwillige lijfrente voor zijn pensioen wil afsluiten, moet naar een bank of verzekeraar.

Een Kamermeerderheid vindt het onwenselijk dat pensioenfondsen buitenspel komen te staan. Zij denkt dat het goedkoper is als de bijspaarregeling ruimer wordt opgezet, zodat ook de pensioenfondsen haar kunnen aanbieden. Werkgevers en vakbonden delen die mening. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is bereid de Kamer zijn zin te geven. Het kost echter wel nogal wat tijd om dat te regelen, zei hij.

Bron: AMweb.nl, 3 maart 2014