Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Stress als oorzaak van ziekteverzuim

maandag 17 maart 2014

Al jaren is psychosociale arbeidsbelasting een toenemende oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Van de totale ziekte- en verzuimkosten in Nederland (12 miljard euro per jaar) is 45% te wijten aan werkstress-gerelateerde ziekten en verzuim. In februari van 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook in deze monitor staan opmerkelijke cijfers over psychische klachten.

Psychische aandoeningen en WGA-instroom
Uit de UWV cijfers blijkt dat meer dan een derde van de mensen die de WGA instromen een psychische aandoening heeft. Ook ruim een derde van de WIA 35-minners heeft psychische klachten. Het aandeel van werknemers met een aandoening van psychische aard in de WIA, is de afgelopen 5 jaar ieder jaar toegenomen. Vooral bij de volledig niet blijvend arbeidsongeschikten is het aandeel hoog. In 2008 had al 35% van deze volledig arbeidsongeschikten een psychische aandoening en in 2012 was dit opgelopen tot 41%. De werkgever is financieel verantwoordelijk voor deze werknemers, omdat zij een WGA-uitkering ontvangen. WGA-uitkeringen aan volledig arbeidsongeschikten kosten werkgevers het meest.

Project aanpak psychosociale arbeidsbelasting
Zowel de ziekteverzuimkosten als de WGA-instroom zorgen dus voor een flinke kostenpost. Kan daar niets aan gedaan worden? Minister Asscher denkt van wel. Dit jaar geeft hij het startschot voor het project aanpak psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De uitvoering van de aanpak PSA start in april 2014 en duurt 4 jaar. In die 4 jaar worden verschillende thema’s die onder PSA vallen aangepakt, zoals werkdruk, agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Het eerste jaar van de aanpak staat werkdruk centraal. Want werkdruk is door zowel werkgevers als werknemers het hoogst gerapporteerde arbeidsrisico.

Bron: Reaal, 13 februari 2014