Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Uitvoering pgb naar verzekeraars

dinsdag 25 maart 2014

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 januari 2015 ook uitvoering geven aan het persoonsgebonden budget (pgb). Dit schrijft minister Schippers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Nu maakt het pgb nog onderdeel uit van de AWBZ.

Het kabinet wil bezuinigen op de langdurige zorg en was al van plan om de persoonlijke verzorging en verpleging vanaf volgens jaar onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij zou het pgb sneuvelen. Na een motie in de Tweede Kamer zocht het ministerie overleg met Zorgverzekeraars Nederland en de belangenorganisatie van de circa 50.000 mensen met een pgb (Per Saldo) om het budget overeind te houden.

De drie betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe de verzekeraars het pgb gaan inrichten en wat daarbij van verzekerden wordt verwacht. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de systematiek van de Zvw, de mogelijkheid voor verzekerden om eigen keuzes te maken over de zorgverlening, kostenbeheersing en faudebestendigheid. Aangezien het pgb past bij de restitutiemogelijkheden die zorgverzekeraars nu al vaak hanteren hebben de partijen het nieuwe persoonsgebonden gemunt als Zvw-pgb.

Bron: AMweb.nl, 25 maart 2014