Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ook meer schadeclaims op Koningsdag?

vrijdag 25 april 2014

Koninginnedag leverde de afgelopen jaren bijna twee keer zoveel claims op van schade door vandalisme in vergelijking tot het gemiddelde van alle andere dagen. Ook het aantal claims van fietsendiefstal lag fors hoger. Dit blijkt uit een analyse van het CVS van het Verbond van Verzekeraars. Zal dat op de nieuwe feestdag Koningsdag ook zo zijn?

Het CVS maakte een schadeanalyse van de afgelopen vijf Koninginnedagen. Daaruit is op te maken dat we op de nationale feestdag massaal de fiets pakken en de auto laten staan. Ook worden er op deze dagen bovengemiddeld veel fietsen en smartphones gestolen. De schadeanalyse maakt duidelijk dat fors meer schade aan verzekerde fietsen wordt geclaimd – het gaat dan vooral om diefstal. Zo komen er op de oranje feestdag gemiddeld 125 claims binnen, tegenover circa 75 op een ‘normale’ dag.

Daartegenover staat dat er veel minder aanrijdingen met auto’s zijn. Uit de data blijkt dat het aantal claims door aanrijding daalt van gemiddeld 800 naar 500 per dag. Ook is er veel minder ruitschade bij auto’s: ‘slechts’ iets meer dan 500 claims op de feestdag van de Koninklijke familie, tegenover bijna 1300 op een gewone dag. Wat verder blijkt uit de cijfers is dat er op de feestdag meer claims binnenkomen van schade door vandalisme: iets meer dan 100 tegenover 55 op een gemiddelde dag.