Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Minder schade door onverzekerde automobilisten

dinsdag 13 mei 2014

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft bekend gemaakt dat een onverzekerd motorvoertuig 1464 keer betrokken was bij een schadegeval in 2013. Dat is een afname van 10% ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het Waarborgfonds is de daling een gevolg van het vergroten van de pakkans van mensen die onverzekerd met een motorvoertuig rondrijden. Het Waarborgfonds vindt het van groot belang dat het aantal onverzekerde voertuigen verder wordt teruggedrongen. De door onverzekerden veroorzaakte schade wordt immers gedragen door de autoverzekeraars via hun bijdrage aan het Waarborgfonds en daarmee door de premiebetalers.

Totaal aantal schadeclaims
Het totaal aantal behandelde claims door het Waarborgfonds in 2013 was 47.472, met een totaal aan betaalde schade van 58 miljoen euro. Het aantal claims daalde daarmee met 2% ten opzichte van een jaar eerder, het betaalde bedrag met 1,7%. Van alle schades werd 45.527 veroorzaakt door onbekend gebleven voertuigen.

Bron: AMweb.nl, 12 mei 2014