Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wetswijzigingen pensioen per 2015

donderdag 22 mei 2014

Het staat vast dat het wetsvoorstel ‘Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen’ wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat per 1 januari 2015 enkele belangrijke veranderingen worden doorgevoerd.

Maximale opbouwpercentages
Het maximale opbouwpercentage voor respectievelijk middel- en eindloonregelingen wordt:

  • Ouderdomspensioen: 1,875% / 1,657%
  • Partnerpensioen: 1,313% / 1,160%
  • Wezenpensioen: 0,263% / 0,232%

Premiestaffels
Vooruitlopend op het oordeel van de Eerste Kamer heeft het kabinet de premiestaffels gepubliceerd die per 1 januari 2015 van kracht worden. Die waren op het moment van verschijnen nog voorlopig, maar worden nu definitief.

Maximaal pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris dat fiscaal gefaciliteerd wordt met de omkeerregel wordt afgetopt op EUR 100.000,-. Dit bedrag wordt elk jaar verhoogd met de loonindex. Bij de berekening van de pensioengrondslag moet van dat bedrag de AOW-franchise worden afgetrokken. Voor het salaris boven EUR 100.000,- kan de werknemer (en ook de zzp-er en andere ondernemers) een nettolijfrente afsluiten. De waarde van deze lijfrente vormt vrijgesteld vermogen in box 3. Uitkeringen worden niet belast in box 1.

Bron: Findinet, 21 mei 2014