Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer schade door extreme buien verwacht

dinsdag 27 mei 2014

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Daarbij neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Dat blijkt uit een rapport van het KNMI.

Het KNMI heeft vier nieuwe klimaatscenario's berekend voor de toekomstige klimaatverandering in Nederland. De KNMI'14-klimaatscenario's zijn gebaseerd op de meest recente resultaten van het klimaatonderzoek en het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC.

Warmere winters
Volgens het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De temperatuur stijgt verder: het meest in de winter, het minst in de lente. Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050 en dat kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux.

Zeespiegel stijgt sneller
Het tempo van de zeespiegelstijging neemt de komende decennia aan de Noordzeekust toe. Volgens de nieuwste KNMI'14-klimaatscenario's stijgt de zeespiegel aan de Nederlandse kust tot 2085 met 25 tot 80 centimeter. Volgens alle scenarioberekeningen van het KNMI worden de Nederlandse winters fors natter. De zomers worden mogelijk droger.

Bron: Eufin, 26 mei 2014