Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Grootste kans op autoschade in Noord-Brabant

donderdag 12 juni 2014

In 2013 werden in Noord-Brabant ruim 81,5 schades per duizend inwoners gemeld, terwijl het landelijke gemiddelde op 57 ligt. Ook de schadelast per inwoner is het hoogste in Noord-Brabant, met een bedrag van EUR 35,20. De gemiddelde Nederlander heeft een schadelast van EUR 24,--.

Zuid-Holland staat na Noord-Brabant, Limburg en Utrecht op de vierde plaats qua aantal schades en gemiddelde schadelast. De meest verkeersveilige provincie van Nederland is Zeeland, waar de gemiddelde schadelast per inwoner met van EUR 16,20 ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook het aantal schades per duizend inwoners ligt daar met 36 het laagst.

Uit het onderzoek van AM en CED blijkt dat ondanks een afname van het aantal schademeldingen, het aantal gevallen waarbij een voertuig total loss is verklaard door een expert nagenoeg gelijk is gebleven. Vergeleken met 2012 is in 2013 slechts 2% minder voertuigen total loss verklaard.

Bron: AMweb.nl, 12 juni 2014