Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Identiteitsfraude in Nederland

woensdag 25 juni 2014

Door een nieuwe uitbreiding van het verzekeringspakket van de Amerikaanse tak van de Arag Group kunnen Amerikanen zich verzekeren tegen identiteitsdiefstal. De vergoeding voor gemaakte kosten kan oplopen tot maximaal 1 miljoen dollar. In de Verenigde Staten worden jaarlijks gemiddeld ruim 11,5 miljoen mensen het slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om misbruik van iemands creditcard, bankrekening of persoonlijke informatie. De Nederlandse tak van Arag geeft aan dat in Nederland deze verzekering er niet is en er voorlopig ook niet zal komen. Wel geeft de rechtsbijstandverzekeraar tips hoe u diefstal van identiteit en creditcardfraude kunt voorkomen. Deze tips zijn hieronder samengevat.

Identiteitsdiefstal
Welbeschouwd zijn identiteitsdiefstal en creditcardfraude twee aparte problemen. Iemand die de identiteit van een ander aanneemt, hoeft dit niet per se te doen om aankopen te doen op naam van zijn slachtoffer. Het gebeurt ook wel dat iemand een gestolen identiteit gebruikt om ongestraft misdrijven te kunnen plegen. In verreweg de meeste gevallen gaat het bij identiteitsdiefstal echter om financiële motieven. Iemand koopt onder gestolen identiteit luxe goederen op afbetaling, leent een groot bedrag, maakt aan de lopende band verkeersovertredingen of richt een bedrijf op dat veel schulden maakt. Voor de oorspronkelijke eigenaar van de identiteit kan dit zeer ingrijpende gevolgen hebben. Denk aan schuldeisers en deurwaarders die hun geld komen halen, of zelfs strafrechterlijke vervolging voor oplichting of verduistering. Het is dan steeds aan het slachtoffer om te bewijzen dat hij of zij de goederen niet zelf heeft aangeschaft. Dat is niet altijd even eenvoudig.

Creditcardfraude
Iedereen kent het risico van creditcardfraude. Toch zijn in de praktijk veel mensen nog te goed van vertrouwen. Via het internet inkopen doen is zeer laagdrempelig, maar niet alle sites springen even zorgvuldig met onze gegevens om. Voer uw gegevens alleen in bij gerenommeerde sites en let er steeds op dat het betaalsysteem goed beveiligd is, zodat uw gegevens niet op straat komen te liggen. Let bijvoorbeeld op dat het adres van de site begint met https (de ‘s’ staat voor ‘safe’) en dat de naam van het bedrijf in een groen vlak staat. Dit moet in ieder geval zo zijn op de pagina waar u uw persoonlijke gegevens invult. En natuurlijk geeft u dit soort informatie nooit af via de telefoon. Bel bij twijfel zelf uw bank via een algemeen nummer, om zeker te zijn dat u écht de bank aan de telefoon hebt.

Voorkomen van identiteitsfraude
Om het risico op identiteitsdiefstal te beperken kunt u het beste zo min mogelijk persoonlijke gegevens online zetten of anderszins publiek maken. Vermeld nergens uw adres of telefoonnummer en geef uw geboortedatum en –plaats niet zomaar prijs. Dit zijn allemaal gegevens die iemand met wat speurwerk op internet kan koppelen aan uw naam, om zo met uw identiteit aan de haal te gaan. Ook is het beter om nooit iets te bestellen op een openbare computer. U weet immers niet of deze computer gegevens misschien ergens bewaart. Overigens spelen de gevaren niet alleen in het online verkeer. Bij veel mensen liggen de persoonlijke gegevens zelfs letterlijk op straat. Die gooien financieel getinte post, zoals rekeningafschriften of bestelformulieren met klantnummer van grote postorderbedrijven gewoon in de vuilniszak. Deze informatie kan makkelijk misbruikt worden.

Aangifte doen als u slachtoffer bent van fraude
Zodra u het vermoeden hebt dat iemand anders onder uw naam activiteiten ontplooit of op uw creditcard inkopen doet, kunt u het beste direct aangifte doen. Hoe eerder hoe beter, omdat uw aangifte ook bewijs is van uw onschuld bij eventuele claims. En mochten uit de identiteitsdiefstal juridische problemen voorkomen, dan kunt u hiervoor natuurlijk aankloppen bij uw rechtsbijstandverzekering. 

Bron: KOSTER verzekeringen, 25 juni 2014