Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Arbeidsconflicten en ziekteverzuim

dinsdag 1 juli 2014

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit uitdagende situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Lukt dit niet, dan kan dit leiden tot een conflict en soms zelfs tot een verzuimmelding.

Conflict zelf is geen ziekte
Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding. Immers, als het conflict er niet zou zijn, kan de werknemer zijn werk doen. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden tot een legitieme ziekmelding. De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van medische beperkingen voor 'de bedongen arbeid'. Indien hier sprake van is, wordt geadviseerd om gelijktijdig zowel de medische beperking als het arbeidsconflict aan te pakken. ‘Hoor en wederhoor’ is hierbij van belang. De bedrijfsarts dient, naast de informatie die hij van de werknemer ontvangt tijdens het spreekuur, ook de visie van de werkgever op de situatie te vernemen.

Interventieperiode
Het is mogelijk dat de betrokken partijen, de werkgever, de werknemer en/of collega('s), besluiten tot een interventieperiode. Dit is een korte periode van maximaal twee weken waarin de werknemer, met behoud van loon en overige arbeidsvoorwaarden, wegblijft van het werk zonder dat dit als ziekte of vakantie wordt aangemerkt. De interventieperiode heeft als doel de betrokkenen afstand te laten nemen van het conflict, verdere escalatie te voorkomen en ruimte te creëren voor het oplossen van het conflict.

Als werkgever dient u nadrukkelijk in te stemmen met de interventieperiode. Het loon wordt immers doorbetaald, terwijl de werknemer geen werkzaamheden verricht. Gedurende de interventieperiode dient een eerste gesprek plaats te vinden tussen de conflictpartijen, om samen naar een oplossing te zoeken.

Enkele tips
Naarmate conflicten langer duren, verharden de standpunten en dat maakt de zaak vaak (nog) lastiger. Het is daarom belangrijk om alle mogelijke oplossingen te inventariseren. Enkele aandachtspunten:

  • Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe beter
  • Probeer emotie en feiten uit elkaar te houden
  • Betrek alle partijen bij het vinden van een oplossing
  • Komen mensen er onderling niet uit, dan kan een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mediator uitkomst bieden

Bron: Arboned / Delta Lloyd, 30 juni 2014