Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Verbeterpunten voor het Nederlandse pensioenstelsel

maandag 7 juli 2014

Pensioenverzekeraar BeFrank gaf onlangs tien aanbevelingen voor aanpassingen van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij is de insteek dat het stelsel toekomstbestendig wordt en het draagvlak wordt hersteld. Naar onze mening zijn dit goede punten die wij daarom graag met u delen. Het volledige document vindt u op , de samenvatting van Findinet . Hieronder sommen wij enkele aanbevelingen op.

Introductie pensioenplicht
Het introduceren van een individuele pensioenplicht maakt de mogelijkheden van pensioenopbouw in de tweede pijler beschikbaar voor alle werkenden. Zo krijgt iedereen dezelfde mogelijkheden om een goed pensioen op te bouwen.

Het pensioen als persoonlijk eigendom
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, zie daarom pensioen als een beloning voor arbeid. U ontvangt naast het salaris een bijdrage van uw werkgever voor uw pensioen op uw eigen pensioenrekening.

Communiceren over risico's
Het rente- en het beleggingsrisico komt nog meer bij de werknemer liggen. Informatie over de mate van risico imoet individueel gecommuniceerd worden. Voor een werknemer kunnen scenario's worden doorgerekend. Deze uitkomsten worden gepresenteerd zodat de werknemer weet wat er verwacht kan worden op de pensioendatum.

Online dienstverlening
Met een online pensioen portaal moeten deelnemer in kunnen zien wat alle pensioenafspraken zijn, de pensioenbeleggingen volgen, inzien wat de kosten zijn, het rendement bekijken, de hoogte van het te verwachte pensioen en de mate van risico zien.

Duidelijke en interactieve communicatie
Door heldere en moderne communicatie kan een actieve bijdrage worden geleverd aan het pensioenbewustzijn in Nederland. De pensioencommunicatie hoeft niet alleen gelezen worden, maar moet ook begrepen worden. Daarbij dient de informatie altijd en overal toegankelijk zijn. Bij communiceren gaat het om de dialoog.

Keuzevrijheid
Werknemers zouden zelf de pensioenuitvoerder moeten kiezen die het beste bij hun persoonlijke voorkeuren aansluit. Door de invloed en betrokkenheid zal ook het pensioenbewustzijn toenemen. Bij indiensttreding geeft de werknemer het rekeningnummer van zijn of haar persoonlijke pensioenrekening door aan de werkgever. Waardeoverdrachten zijn hierdoor bij het wisselen van werkgever niet meer nodig.

Bron: Findinet, 20 mei 2014