Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Strengere controles verkeerde declaraties zorg

dinsdag 15 juli 2014

Strengere controles verkeerde declaraties zorg Door declaraties intensiever te controleren en meer aandacht te besteden aan fraudebestrijding hebben zorgverzekeraars in 2013 een totaalbedrag van EUR 356,3 miljoen bespaard. Dat is 142,3 miljoen euro meer dan een jaar eerder aan fraude en verkeerde declaraties werd gedetecteerd. Vooral het controleren van declaraties leverde de verzekeraars aanzienlijk meer op.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft over deze cijfers: “Zorgverzekeraars vinden het onacceptabel dat geld van de premiebetalers onjuist wordt uitgegeven. Zij maken daarom veel werk van het tegengaan van onterechte en onjuiste declaraties en het opsporen van fraude. Het afgelopen jaar hebben ze hun inspanningen geïntensiveerd en verbeterd.”

Naast de controles achteraf worden ook voorafgaand aan het uitbetalen controles uitgericht. Op die manier werd al EUR 2,3 miljard aan uitbetalingen afgewezen. De toelichting van de NZa: “Redenen van afwijzingen zijn bijvoorbeeld een onjuist tarief of het feit dat de verzekerde niet verzekerd was voor de betreffende zorg.”

Bron: AMweb.nl, 15 juli 2014


Opmerking van KOSTER
Het is goed te zien dat fraude en onjuiste declaraties beter worden worden aangepakt, maar wij denken dat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is. Hoe beter dit wordt aangepakt, hoe beter de door alle Nederlanders betaalde zorgpremies gebruikt kunnen worden.