Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Stress kost bedrijfsleven 800 miljoen

vrijdag 18 juli 2014

Stress kost bedrijfsleven 800 miljoen Uit een analyse van ArboNed blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2014 3.8% is. Dit is gelijk aan 2013. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu. Meest opvallend is de toename van stressgerelateerd verzuim. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde had 10% te maken met stress. Dat is 8 keer zoveel als in 2009.

Nog nooit veroorzaakten stressklachten zoveel verzuim als in de eerste helft van dit jaar, vooral in de sectoren onderwijs en zorg, maar ook bij ICT en financiële instellingen. Omgerekend in kosten betekent het dat de BV Nederland in de eerste helft van 2014 bijna 800 miljoen euro heeft betaald aan verzuim door stress. En daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend.

Aandacht Psychosociale Arbeidsbelasting
In december 2013 lanceerde minister Asscher een plan voor de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting. Volgens dat plan zou de prioriteit in 2014 moeten liggen op het verminderen van werkdruk. ArboNed concludeert echter dat de toename van stress niet zozeer met het werk te maken heeft, maar veel meer met de combinatie van werk en privé. Zo kunnen mensen de zorg voor kinderen of mantelzorg steeds moeilijker kunnen combineren met werk, ook hebben veel mensen moeite de eindjes financieel aan elkaar te knopen.

Bekostiging door werkgever
Door de veranderingen in het stelsel van geestelijke gezondheidszorg begin dit jaar, zoeken of krijgen mensen met stressklachten vaak niet de hulp die ze nodig hebben. ArboNed adviseert werkgevers om stressklachten vroeg te signaleren en dan samen met de werknemer en de bedrijfsarts te bekijken of een verwijzing nodig is. Werkgevers dragen dan weliswaar de kosten voor een behandeling, maar als men zich realiseert dat verzuim door stress gemiddeld 4 maanden duurt en daarmee ruim 20.000 euro kost, dan zou die keuze niet moeilijk moeten zijn. Bovendien verwijst de bedrijfsarts werknemers met stressklachten meestal naar behandelaars die werk betrekken in de behandeling van werknemers. Dat is belangrijk, want voor psychische klachten is werkhervatting nodig om normaal functioneren te herstellen.

Bron: ArboNed, 17 juli 2014


Opmerking van KOSTER
Zoals dit artikel duidelijk maakt is preventie van groot belang. Maar gelukkig bestaan voor werkgevers ook voldoende verzekeringsmogelijkheden om (langdurige) ziekte van medewerkers op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de ziekteverzuimverzekering en de polis voor WGA-eigenrisicodragen. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met onze afdeling Zorg en inkomen via .