Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Collectieve oplossing lager nabestaandenpensioen

woensdag 23 juli 2014

Collectieve oplossing voor de verlaging van het nabestaandenpensioen Pensioenverzekeraar Zwitserleven biedt sinds kort een oplossing voor de steeds verdere verlaging van het nabestaandenpensioen. Met een collectieve overlijdensrisicoverzekering kunnen werkgevers hun medewerkers de zekerheid bieden dat zij hun nabestaanden beter verzorgd achterlaten.

De belangrijkste kenmerken:

  • De werkgever stelt de hoogte van de verzekerde uitkering vast.
  • De werkgever heeft keuze uit een aantal keer het maandsalaris of een vast kapitaal.
  • Geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd.
  • Alle arbeidsgeschikte medewerkers zijn verzekerd.
  • Arbeidsgeschiktheid blijkt uit een validiteitsverklaring.
  • Minimaal 5 verzekerde medewerkers.
  • De werkgever is verzekeringnemer en betaalt de premie.

Extra variant voor inkomens boven 100.000 euro

Zwitserleven biedt ook een collectieve overlijdensrisicoverzekering voor werknemers met een pensioengevend salaris boven EUR 100.000,-. De werkgever verzekert dan een aantal keer het pensioengevend jaarloon boven 100.000 euro. Dit kan al vanaf 1 medewerker. Deze verzekeringsmogelijkheid bestaat alleen voor bedrijven die de collectieve pensioenregeling bij Zwitserleven hebben ondergebracht.