Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

10 miljard aan rekeningen nooit betaald

woensdag 23 juli 2014

Niet betaalde rekeningen kosten bedrijfsleven 10 miljard Bedrijven bezorgen elkaar een jaarlijkse schadepost van rond de € 10 miljard doordat rekeningen niet worden betaald. Het Nederlands bedrijfsleven realiseert een jaaromzet van rond de € 1.550 miljard. Het grootste deel, ongeveer driekwart, betreft leveringen tussen bedrijven (business-to-business), zowel binnenlands als via export. Een deel hiervan leveren bedrijven op krediet, waarbij er een risico bestaat dat er nooit betaald wordt. Deze schadepost is niet gering en komt uit op een jaarbedrag van € 10 miljard dat moet worden afgeschreven. Op de totale omzet scheelt dit gemiddeld bijna 0,9% marge, zo blijkt het berekeningen van ING Economisch Bureau.

Het economisch klimaat verbetert al enige kwartalen, maar is nog verre van florissant. Ook het aantal faillissementen is dalende, maar bevindt zich nog altijd op een relatief hoog niveau. Hiermee samenhangend bestaat het risico op laat of zelfs niet betalende afnemers, wat voor bedrijven soms tot een beduidend hoger dan verwachte schadepost kan leiden. Het risico op niet-betaling ontstaat wanneer bedrijven leveren op krediet. Het verkopen op krediet helpt een bedrijf vaak eerder aan business en biedt de mogelijkheid een duurzame relatie met de afnemer op te bouwen. Het leveren op krediet behelst echter ook een bepaald risico en legt beslag op schaars (werk)kapitaal. Uiteindelijk moet gemiddeld 2,2% van het uitstaande debiteurensaldo worden afgeschreven. Alleen al voor de verkopen binnen Nederland betekent dit op jaarbasis een niet geïnd bedrag van circa € 6 miljard. Aan exportzijde bedraagt dit naar schatting € 4 miljard.

Bron: Eufin, 17 juli 2014


Opmerking van KOSTER
Een kredietverzekering dekt betalingsrisico’s die u als bedrijf loopt op uw afnemers, kopers, opdrachtgevers, klanten, of in het algemeen gesteld, op uw debiteuren. Bij het verlenen van krediet loopt u het risico een verlies te lijden doordat u de betaling van de vordering niet, gedeeltelijk of slechts met grote vertraging ontvangt. Kredietrisico’s zijn te verdelen in onder andere faillissementen, vermoedelijke insolventie en non-betaling. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met onze adviseurs via