Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Verzuim door ongeval op het werk

donderdag 24 juli 2014

Verzuim door ongeval op het werk In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.

In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6 procent. Dit verschil komt doordat mannen vaker gevaarlijk werk doen dan vrouwen. Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding.

Bron: InFinance, 23 juli 2014


Opmerking van KOSTER
Met een goede verzuimverzekering en arbodienst krijgt u naast de zekerheid van een goede verzekering ook veel tips en begeleiding bij het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. Neem daarom eens op met onze afdeling Zorg en inkomen voor advies over de mogelijkheden van uw bedrijf.