Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Invloed hevige regenval op opstalverzekering

dinsdag 19 augustus 2014

In het AD van dinsdag 19 augustus 2014 stond het artikel 'Verzekeringen duurder door hevige regenval'. Daarin werd gesteld dat als gemeenten niets doen om schade door extreme regenbuien terug te dringen, de premie van de opstalverzekering in de toekomst gaat stijgen met tientallen euro's per jaar. Nederland krijgt steeds meer te maken krijgt met verwoestende 'piekbuien' en deze buien leveren meer en meer schade op.

De alarmerende titel van het artikel wordt echter direct genuanceerd door het Verbond van Verzekeraars op NU.nl. De verzekeringsmaatschappijen stellen dat de schade door regen weliswaar toe neemt, maar dat de invloed op de opstalverzekering beperkt is. Dat komt omdat regenschade slechts een onderdeel van de dekking van de opstalverzekering is en steeds meer gemeenten preventieve maatregelen nemen.

Bron: KOSTER verzekeringen, 19 augustus 2014