Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Invoering BeZaVa en eigenrisicodragen

donderdag 21 augustus 2014

Per 1 januari 2014 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de grote instroom van de vangnetters vanuit de Ziektewet in de WIA te beperken.

Een van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de Wet BeZaVa is dat via een premiedifferentiatie aan individuele werkgevers ook wordt doorberekend hoeveel oud-medewerkers een Ziektewet-uitkering of WGA-uitkering ontvangen. De premiedifferentiatie is niet van toepassing op eigenrisicodragers. Zij dragen het risico van de uitkeringen zelf. Vanaf 1 januari 2016 kan een werkgever eigenrisicodrager voor de totale WGA-lasten worden. Het is goed om samen met de adviseurs van KOSTER tijdig na te gaan of dit voor uw bedrijf interessant is.

Bron: KOSTER verzekeringen, 21 augustus 2014