Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

ZZP'ers en arbeidsongeschiktheid

woensdag 27 augustus 2014

In 2013 waren het er in Nederland maar liefst 750.000 ZZP’ers. Jaarlijks groeit dat aantal met gemiddeld 5,5%. Veel ZZP’ers willen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) om de inkomensterugval bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar toch sluiten zij deze verzekering vaak niet af.

ZZP’ers kunnen bij arbeidsongeschiktheid niet terugvallen op de voorzieningen van een werkgever. De ZZP’er moet zijn eigen maatregelen treffen, maar doet dit vaak niet omdat men een AOV te duur vindt, verwacht wordt niet ziek te worden of bewust besloten wordt risico te lopen. Om die risico’s in kaart te brengen heeft Aegon onderstaand overzicht gemaakt.

Bron: Aegon, 26 augustus 2014