Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Nieuwe eisen volgsystemen tegen autodiefstal

dinsdag 2 september 2014

Verzekeraars, politie, autobranche en beveiligingsorganisaties stellen extra eisen aan voertuigvolgsystemen in de strijd tegen autocriminaliteit. Hiermee moet het VbV-SCM Keurmerk voor Voertuigbeveiliging zijn effectiviteit behouden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het Keurmerk uiterst effectief is. De cijfers laten zien dat auto's zonder Keurmerk 3,7 keer vaker worden gestolen en 2,6 keer vaker definitief worden vermist.

Het blijkt dat autodieven in de praktijk soms gebruik maken van jamming, waarmee zij de communicatie van een voertuigvolgsysteem proberen te verstoren. Dit kan als gevolg hebben dat de positie van het voertuig niet meer doorgeven kan worden aan de meldkamer. Om jamming tegen te gaan zijn er extra beveiligingseisen gesteld die ervoor zorgen dat er bij jamming een extra blokkering wordt ingeschakeld, waardoor de auto niet meer te her-starten is. Zo blijft het voertuigvolgsysteem ook effectief op het moment dat criminelen de signalen proberen te verstoren. Een aantal systemen zijn al aan deze nieuwe eisen aangepast. Vanaf 1 januari 2015 mogen alleen nog de vernieuwde volgsystemen met een VbV-SCM certificaat in voertuigen worden ingebouwd.

Bron: Eufin, 1 september 2014