Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Uitlenen van uw auto en de autoverzekering

vrijdag 5 september 2014

Stel u heeft uw auto uitgeleend en de persoon aan wie u dat deed rijdt schade. Is de schade dan verzekerd? De WA-autoverzekering vergoedt schade die met het voertuig wordt toegebracht aan anderen. Dit geldt ook voor wanneer u uw auto heeft uitgeleend. Of schade aan uw eigen auto is verzekerd, is afhankelijk van de door u gekozen dekking (WA+Casco, WA+Beperkt Casco of alleen WA).

Als de schade aan uw eigen auto verzekerd is, zal het eigen risico dat de verzekering hanteert gewoon in rekening worden gebracht. Ook heeft het claimen van een schade gevolgen voor je schadevrije jaren. Het maakt daarbij niet wie de bestuurder was. Het is niet mogelijk om schade veroorzaakt door degene die de auto leent te verhalen op diens aansprakelijkheidsverzekering.

Bron: KOSTER verzekeringen, 5 september 2014