Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Rekenrente UPO 2014

maandag 8 september 2014

In deze periode versturen veel verzekeraars het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014 aan de deelnemers aan collectieve pensioenregelingen. Het UPO en de toelichting geven een overzicht van een pensioenregeling op 31 december 2013. Het laat zien hoeveel pensioen de deelnemer kan verwachten als hij met pensioen gaat of eerder bij arbeidsongeschiktheid. Ook staat erin hoeveel de eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer de deelnemer overlijdt.

Nieuwe rekenrente
Om een beeld te geven van het pensioen dat iemand kan verwachten, gaan verzekeraars uit van een bepaald rentepercentage, de zogenaamde ‘voorbeeldrekenrente’. De rekenrente kan jaarlijks wijzigen en wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Iedere pensioenverzekeraar gebruikt dezelfde rekenrente. Dit jaar is de rekenrente 2,8%, in 2013 was de rekenrente 2,4%. Het huidige hogere percentage van 2,8% sluit beter aan bij de economische verwachtingen. Er was een hogere rentestand op het moment dat de DNB de rekenrente voor 2014 vaststelde. De voorbeeldbedragen op het UPO zijn daardoor waarschijnlijk hoger dan vorig jaar.

Bron: Generali, 5 september 2014