Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

WIA en WGA onbekend bij werkgevers

woensdag 10 september 2014

Werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de risico's van arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd. Zo weet slechts 23% van de werkgevers hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer uitgekeerd krijgt en 26% wat de duur van de uitkering is. Driekwart van de werkgevers voelt zich echter wel verantwoordelijk voor het inkomensverlies van zijn werknemers door arbeidsongeschiktheid. Maar door gebrek aan kennis nemen zij weinig concrete maatregelen om hun werknemers hier tegen te beschermen.

De afgelopen twee jaar heeft 55% van de bedrijven te maken gehad met werknemers die langer dan 6 weken ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest. 1 op de 8 werkgevers heeft zelfs ervaring met ziekteverlof van langer dan 2 jaar. Toch blijken de meeste werkgevers niet bekend met de wettelijke regelingen voor de WIA en WGA. Zo geeft 39% van de grote werkgevers aan dat men niet weet wat de daadwerkelijke kosten van verzuim zijn. De helft van de ondernemers denkt dat de WIA uitkering 70% van het laatst verdiende loon is.

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. Werkgevers kunnen hun werknemers hier tegen beschermen met collectieve verzekeringen, maar een groot deel van de ondervraagde werkgevers doet dit niet. Zo heeft 30% van de werkgevers een collectieve WGA-gatverzekering afgesloten en biedt 9% een collectieve WIA-excedentverzekering.

Bron: Delta Lloyd, 26 augustus