Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid

donderdag 18 september 2014

Dinsdag 16 september 2014, Prinsjesdag, is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Dat zorgde niet voor grote verrassingen. Toch zijn er maatregelen die opvallen. Zoals de maatregel over de afkoop van een lijfrentevoorziening bij langdurige ongeschiktheid. 

Voorwaarden

De maatregel geldt vanaf 1 januari 2015. Om gebruik te kunnen maken van de afkoopregeling moet degene die de lijfrente (gedeeltelijk) wil afkopen aan drie voorwaarden voldoen:

  1. De rechthebbende moet langdurig arbeidsongeschikt zijn.
  2. De rechthebbende mag de AOW-leeftijd op het moment van afkoop nog niet hebben bereikt.
  3. Het gezamenlijk bedrag van de afgekochte lijfrente mag in het kalenderjaar niet meer bedragen dan het hoogste van € 40.000 of de gemiddelde premiegrondslag in het jaar vóór het jaar van afkoop en het jaar wat daaraan vooraf ging. Bij de premiegrondslag wordt geen rekening gehouden met de franchise.

De uitvoerder van de lijfrente kan op verzoek van de klant bij inhouding van loonheffing rekening houden met het feit dat het gaat om een (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrente bij arbeidsongeschiktheid. De klant moet daarbij aan de uitvoerder aannemelijk maken dat hij voldoet aan de voorwaarden voor afkoop. Als hij voldoet aan de voorwaarden betaalt hij inkomstenbelasting over de afkoopwaarde, geen revisierente. 

Bron: Zwitserleven, 17 september 2014