Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Uitgaven AOW gestegen door vergrijzing

maandag 22 september 2014

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot € 32,7 miljard in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging ligt bijna parallel aan de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, een gevolg van de vergrijzing.

Vooral vanaf 2011, toen de eerste babyboomers met pensioen gingen, zijn de AOW-uitgaven flink gaan stijgen. In 2013 was de stijging ten opzichte van een jaar eerder € 1,3 miljard. Aan het einde van 2013 kregen 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Van hen heeft 81% recht op een volledige uitkering. Dat percentage ligt lager dan in 2008, toen 83% dat recht had. Maar door de toegenomen internationale migratie zijn er meer mensen die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd.

Wonen in het buitenland
Wonen in het buitenland is in trek bij AOW-gerechtigden. Het aantal in het buitenland woonachtige AOW-gerechtigden steeg tussen 2008 en 2013 van 260.000 naar 320.000. Een stijging van ruim 22% versus een stijging van bijna 18% van het totaal aantal AOW-gerechtigden. Vooral Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zijn populair onder de vertrekkers.

Verhoging AOW-leeftijd
De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 65 jaar en 1 maand heeft de stijging van de uitgaven nog wel enigszins weten te drukken. Zonder deze maatregel zouden de kosten nog ongeveer € 0,2 miljard hoger hebben gelegen. Dit effect zal zich elk jaar herhalen en toenemen nu de AOW-gerechtigde leeftijd verder gaat stijgen.

Bron: AMweb.nl, 22 september 2014