Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De collectieve zorgverzekering 2015

woensdag 24 september 2014

Volgend jaar gaan Nederlanders meer betalen voor hun zorgverzekering. De zorgpremie gaat volgens de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omhoog met ongeveer 10 euro per maand. Ook het eigen risico stijgt in 2015, met 15 euro naar 375 euro. De zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de hoogte van de zorgpremie.

Voordeel van een collectieve zorgverzekering
Werkgevers hebben er veel belang bij dat werknemers goed tegen zorgkosten verzekerd zijn. Voor de werknemer zelf, maar ook voor de stabiliteit van uw bedrijf. Uiteindelijk komt de rekening voor langdurig zieke werknemers bij de werkgever terecht. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn immers vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Een kwalitatief goede collectieve zorgverzekering is daarom zeer verstandig. Zeker als u zelf een bijdrage levert aan de premie voor aanvullende dekkingen die helpen uw medewerkers gezond te houden en de incasso via uw bedrijf laat verlopen. Dan biedt u uw werknemers en daarmee het bedrijf als geheel een groot voordeel.

Daling sociale verzekeringspremies een voordeel?
Werkgevers kunnen op korte termijn een daling van de sociale verzekeringspremies tegemoet zien. Er kan echter beargumenteerd worden dat de financiële risico’s van ziekteverzuim op de lange termijn juist toenemen omdat steeds meer mensen kiezen voor een zorgverzekering met een beperkte dekking. Voor werkgevers dalen de sociale premies die via het loon geheven worden licht. Dit heeft onder andere te maken met de verdeelsleutel van de zorgfinanciering waar werkgevers de afgelopen jaren procentueel te veel aan hebben bijgedragen. Hier vindt komend jaar een correctie op plaats. Dit voordeel weegt niet op tegen de toenemende risico's. Als het langdurig verzuim toeneemt, is het een kwestie van tijd totdat de sociale verzekeringspremies voor werkgevers weer stijgen.

Bron: KOSTER verzekeringen, 24 september 2014