Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioenopbouw hoge inkomens vanaf 2015

donderdag 25 september 2014

Zoals u op kunt lezen, krijgt iedereen die pensioen opbouwt per 1 januari 2015 te maken met enkele ingrijpende wijzigingen. Dit geldt zeker voor mensen die meer dan 100.000 euro verdienen. Na Prinsjesdag is weer meer duidelijk geworden over de gewijzigde regels voor deze groep.
 
Verlaging partnerpensioen
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het fiscale kader waarbinnen pensioen kan worden opgebouwd verder beperkt en wordt het pensioengevend loon gemaximeerd op EUR 100.000,--. Dit heeft ook grote gevolgen voor het verzekerde partnerpensioen. Een pensioenknip kan de gevolgen wel verkleinen.

Als de gehele diensttijd wordt betrokken in de berekening van het (verlaagde) partnerpensioen kan dit resulteren in een behoorlijke verlaging van de verzekerde nabestaandenvoorziening. Fiscaal bestaat de mogelijkheid om de nieuwe regels alleen te laten gelden voor de toekomstige in plaats van de volledige diensttijd. Dit noemt met een pensioenknip. Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien dat de daling van het partnerpensioen door gebruik te maken van de pensioenknip 12% in plaats van 36% is.

Onze adviseurs vertellen u graag over uw mogelijkheden om de gevolgen op te vangen. Mogelijk is de oplossing van nettopensioensparen voor u de oplossing. Daarmee kan over het inkomen boven 100.000 euro extra netto partnerpensioen worden opgebouwd. Ook een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten kan de gevolgen van de verlaging van het partnerpensioen verminderen.

Verlaging jaarruimte vanaf 2015
Ook de jaarruimte wordt voor deze groep vanaf volgend jaar lager. De inkomensgrondslag wordt in 2015 ook gemaximeerd op 100.000 euro. Als de franchise in 2015 ongewijzigd blijft, wordt het maximale bedrag aan jaarruimte voor 2015 EUR 12.168,--. Dat is fors lager dan de maximale ruimte voor 2014: EUR 25.181,--.

Heeft u een lijfrenteverzekering of –rekening en is uw inkomengrondslag (salaris + auto van de zaak) hoger dan 100.000 euro, laat dan een berekening van uw jaarruimte in 2014 maken en maak nog dit jaar gebruik van deze extra lijfrentepremieaftrek als u nog wilt profiteren van de hogere belastingaftrek in 2014. (Extra) lijfrentepremies die u wilt aftrekken in fiscaal jaar 2014 dienen uiterlijk 31 december 2014 te zijn voldaan aan de verzekeraar of bank.

Bron: KOSTER verzekeringen, 25 september 2014