Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Afkoop klein pensioen soms onvoordelig

donderdag 9 oktober 2014

Het afkopen van een klein pensioen kan voor mensen, die wel de pensioendatum uit de pensioenregeling, maar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, negatieve gevolgen hebben. Verlies van onder andere de AOW-partnertoeslag en zorgtoeslag is bijvoorbeeld mogelijk.

Er is sprake van een klein pensioen als de jaarlijkse bruto pensioenuitkering niet meer bedraagt dan €458,06 (2014). Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Pensioenuitvoerders mogen volgens de Pensioenwet dit kleine pensioen afkopen. Het pensioen wordt dan niet in termijnen maar in 1 keer uitgekeerd. Wel wordt loonheffing ingehouden.

Tot 2013 was de uitkering ineens van een klein pensioen bijna nooit een probleem omdat de AOW-leeftijd vaak gelijk was aan de pensioenleeftijd. Nu lopen deze leeftijden niet meer gelijk. De AOW-leeftijd stijgt stapsgewijs naar 67 jaar terwijl de meeste pensioenregelingen nog een pensioenleeftijd van 65 jaar kennen.

Op het moment dat het kleine pensioen op 65 jaar tot uitkering komt, heeft de ontvanger nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De afkoopsom van het kleine pensioen telt mee voor de inkomenstoets van de AOW-partnertoeslag, ANW-uitkering en toeslagen (zoals de huur- en zorgtoeslag). Door de afkoopsom kan de ontvanger net boven het toetsinkomen uitkomen en daardoor de toeslag(en) verliezen. Een ander bijeffect van afkoop vóór de AOW-gerechtigde leeftijd is dat over de afkoopwaarde een hoge(re) loonbelasting verschuldigd is dan na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Door de pensioendatum in de pensioenregelingen gelijk te stellen aan de AOW-leeftijd worden de problemen grotendeels opgelost, maar er blijven probleemgevallen. Aan de staatssecretaris is daarom gevraagd het mogelijk te maken de uitkering van de afkoopsom uit te stellen tot de AOW-leeftijd. Hier blijken echter nog haken en ogen aan te zitten waardoor er in sommige gevallen nog geen goede oplossing is. Hier wordt nog naar gezocht.

Bron: Delta Lloyd, 25 september 2014