Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Jaarlijks in 1 op de 65 woningen brandschade

maandag 13 oktober 2014

Vorig jaar waren in Nederland 115.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning. Het brandrisico is het grootst in Overijssel en het laagst in Noord-Holland.

Uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars uitbrengt in het kader van de Brandpreventieweken, blijkt verder dat in de periode 2009-2013 is het aantal brandclaims met 11% gedaald tot 315 per dag. Hoewel het brandrisico door betere bewustwording en veiligere apparaten is gedaald, ontstaat jaarlijks in 1 op de 65 woningen brandschade.

Veel schade tijdens de jaarwisseling
De meeste woningbranden vinden tijdens de jaarwisseling plaats – door vuurwerkschaden ligt het aantal claims dan drie tot vier keer zo hoog. De zomer- en herfstmaanden laten soms pieken zien als sprake is van hevige neerslag of grote stormen. Eén van de oorzaken van brand is gek genoeg water: door verzakkende (gas)leidingen en kabels of omvallende bomen kan brand ontstaan.

Defect apparaat vaak oorzaak brand
Een defect apparaat of verkeerd gebruik ervan is de belangrijkste oorzaak van brand, gevolgd door broei/zelfverhitting en brandstichting. In het kader van de Brandpreventieweken roept het Verbond huishoudens dan ook op om elektrische apparaten niet onnodig aan te laten staan, niet te veel stekkers in een stekkerdoos te steken en stekkerdozen niet 'door te lussen'.

Bron: Eufin.nl, 13 oktober 2014