Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Het Europees betalingsbevel

vrijdag 17 oktober 2014

Het Europese betalingsverkeer wordt steeds meer op elkaar afgestemd. Een recent voorbeeld hiervan is de invoering van SEPA. Hierdoor zijn de nationale verwerkers en aanbieders van betalingsverkeer niet langer afgeschermd van buitenlandse concurrenten. Meer concurrentie leidt tot betere producten, meer efficiency en lagere kosten.

Betalingsbevel
Een ander voorbeeld is het in 2008 ingevoerde Europees betalingsbevel. Via deze procedure wil Europa het innen van niet-betwiste buitenlandse geldvorderingen eenvoudiger, sneller en goedkoper maken. En buitenlandse vorderingen innen zonder al te veel moeite: wie wil dat nou niet?

Werkt het ook?
Helaas werkt het Europees betalingsbevel in de praktijk minder soepel dan beoogd. Zo moet er eerst een verzoek voor uitvoering van het betalingsbevel worden ingediend bij de rechter in het land van de debiteur. Daar komt bij dat de vordering niet betwist mag zijn. Een ander punt is dat de debiteur via een ontsnappingsclausule alsnog onder het bevel uit kan komen. En zo zijn er nog een aantal spreekwoordelijke haken en ogen.

Bron: Atradius, 16 oktober 2014