Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Onderzoek onder jongeren over pensioenleeftijd

dinsdag 28 oktober 2014

Uit onderzoek van GfK, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, blijkt dat jongeren de leeftijd waarop zij met pensioen kunnen gemiddeld inschatten op 67,4 jaar. Van de ondervraagden denkt 18% ook op hogere leeftijd nog door te gaan werken. Van de groep die door denkt te gaan werken zegt 36% dat te doen omdat ze het leuk vinden, 30% omdat ze verwachten dat het geld nodig is en bijna 15% om de sociale contacten te onderhouden.

Ondanks deze groep die nadenkt over het doorwerken na het pensioen, blijkt de interesse voor het pensioen onder jongeren nog altijd zeer laag. Een beeld dat de ondervraagden zelf ook bevestigen. Zij geven zichzelf een rapportcijfer 4,3 waar het gaat om hoe goed zij op de hoogte zijn van het pensioen. Voor de mate waarin pensionering hen bezighoudt geven ze zichzelf een nog ruimere onvoldoende: 3,9.

Bron: AMweb.nl, 28 oktober 2014