Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Vrijwillig doorwerken voor AOW'ers eenvoudiger

woensdag 5 november 2014

Het kabinet maakt het voor AOW-gerechtigden die dat willen gemakkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Als zij gemakkelijker door kunnen werken dan kan de samenleving langer profiteren van hun ervaring en kennis. Het belangrijkste voordeel voor de AOW'er zelf is het aanvullende inkomen op de AOW-uitkering.

Indien AOW'ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben ook recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW'ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW'ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.

Om verdringing te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW'ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW'er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk. Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige baan, omdat ze al een inkomen hebben.

In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW'er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels.

Bron: Rijksoverheid, 31 oktober 2014