Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Vanaf 2015 lager bedrag fiscaal aftrekbaar

maandag 10 november 2014

Bouwt u een aanvullende pensioen op door middel van een lijfrenteverzekering? Dan is het belangrijk te weten dat de gewijzigde pensioenregels ook van invloed zijn op de jaarruimte die u heeft.

De fiscale ruimte voor pensioen- en lijfrenteopbouw wordt per 1 januari 2015 beperkt tot een bruto inkomen van EUR 100.000,--. Dit heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van lijfrentepremies. Doordat de jaarruimteberekening wordt gewijzigd, is vanaf 2015 een lager bedrag fiscaal aftrekbaar. In sommige gevallen is de premie zelfs helemaal niet meer aftrekbaar.

Berekening FOR en jaarruimte

  • Voor de fiscale oudedagsreserve (FOR) is de maximale toevoeging 9,8% van de winst, maar hoogstens € 8.640,-.
  • Voor lijfrenteaftrek is de berekening van de jaarruimte: (13,8% x premiegrondslag) - (6,5 x factor A) - FOR dotatie.
  • Voor de premiegrondslag is het inkomen maximaal EUR 100.000,--. Dit wordt verminderd met EUR 11.829,-- (franchise). De premiegrondslag is daardoor maximaal EUR 88.171,--.

Benutten jaarruimte in 2014
Premies die u voor 2014 wil aftrekken moeten voor 31 december 2014 gestort moet zijn. Als u in 2014 jaar- of reserveringsruimte over heeft, stort dit jaarruimtebedrag dan vóór 31 december 2014 op uw lijfrentepolis. Dan kunt u dit aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting over 2014. Houd er dus rekening mee dat de jaarruimte in 2015 lager zal zijn. Kijk voor meer informatie over jaarruimte op onze website .

Bron: Allianz, 24 oktober